• AANMELDEN/RESERVEREN;

  Aanmelding deelname via zomermarkt@dekook.nl , u ontvangt van ons dan het inschrijfformulier, of via het inschrijfformulier hier onder op de site www.dekook.nl Vervolgens ontvangt u een bevestiging. Bij een volgeboekte markt ontvangt u een afwijzing en wordt u geplaatst op de wachtlijst. Uw aanmelding is definitief indien u het volledige bedrag heeft overgemaakt op ons bankrekeningnummer.

 • BETALINGSVOORWAARDEN:

  Het volledige bedrag wordt uiterlijk 2 weken na inschrijving vooraf betaald op rekeningnummer NL 36 RBRB 0690183194 ovv naam, postcode en huisnummer. De borgsom á €20,- per zeil wordt contant op de dag zelf betaald aan de organisatie. U ontvangt dan meteen het plaatsnummer en het zeiltje. Na inlevering van het zeiltje(s) op het einde van de dag ontvangt u de borgsom weer terug.

 • ANNULERINGSVOORWAARDEN:

  Afmelden altijd schriftelijk per email!

  Tot 1 maand voor aanvang van de markt kunt u kosteloos annuleren. Het geld wordt teruggestort op uw rekening.

  • Toewijzing van uw standplaats gaat op aanwijzing van de organisatie. De organisatie bevindt zich op het terras van café Centraal, Markt 1 Baarlo.

  • Stroom is beperkt aanwezig en men dient van te voren via het inschrijfformulier aan te geven of men van stroom gebruik wil maken. Kosten zijn € 5,- per dag.

  • U dient zelf te zorgen voor een veilig en goedgekeurd (CE-markering) verlengsnoer indien u gebruik wil maken van de stroom.

  • Deelnemers dienen zich te houden aan geldende regels van gemeente, brandweer, politie, hulpverleningsdiensten en de organisatie.

  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect geleden door de wederpartij, diens personeel of diens bezoekers – bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder inbegrepen- indien deze schade is veroorzaakt door derden. Indien door overheidsredenen de markt stilgelegd of geannuleerd wordt, ontvangt u de kosten via de bank terug, exclusief de door ons gemaakte kosten.

  • Standhouders kunnen zich vanaf 12.00 uur ’s middags melden bij de organisatie en vervolgens beginnen met opbouwen.

  • Standhouders dienen de gehele markttijd op hun standplaats te blijven staan, zie tijden inschrijfformulier.